Blog om agile metoder, udvikling og ledelse


slib knivene, erfaringsudveksling, træning, yin-yang-sparring

Erfaringsudveksling — gratis opgrading

Morten Ulrik Sørensen | 13.06.2021

Man skal lære af sine erfaringer og opgaver, men man kan jo snyde lidt og også lære af andres.

En af de store fordele ved at arbejde som konsulent er, at man kommer rundt hos forskellige firmaer og til forskellige projekter, og på den måde får lejlighed til at prøve mange ting. Det er både sjovt og udviklende, og man lærer en masse. Hvis opgaverne er varierede nok har man sin egen dejlige livslange efteruddannelse; learning by doing.

Selv har jeg ofte en god blanding af korte opgaver og lange opgaver.

Kort og godt

På de korte opgaver kommer jeg ind fra siden, prøver at danne mig et overblik ved at tale med deltagerne, og hjælper med at udvikle nogle ideer til at komme godt videre. Projekterne er ofte nye og interessante, udfordringerne en god blanding af (for mig) helt nye (nye brancher og teknologier) og gamle kendinge (alt for lidt tid og alt for mange gode ideer, og afvejning af kortsigtet produktivitet og kvalitet).

Lang og tilfredsstillende

På de lange opgaver har jeg så fornøjelsen af at selv at være med til at høste erfaringerne af de beslutninger, jeg er med til at træffe — virker det så lige så godt, som vi havde håbet? Djævlen er jo ofte i detaljen, og detaljerne ser man bedst når man arbejder helt konkret med sagerne.

Andres erfaring on the top

Alligevel får jeg kun selv førstehåndskendskab til et begrænset antal projekter med et begrænset antal problemstillinger, så det er altid stimulerende at erfaringsudveksle med nuværende og tidligere kollegaer og gamle venner. Man skal lære af sine erfaringer, men man kan jo snyde lidt og også lære af andres.

Der er altid noget at lære, når andre fortæller om deres projekter, og man udveksler ideer og tanker om hvad de kan prøve, og det er da også sådan snakken tit går over en kop kaffe eller en frokost: Hvad bakser I med for tiden? Har I prøvet at...? Hvordan virkede det? Hvad gjorde I så? Vi prøvede engang... Tiden er godt givet ud til sådan en frokostsnak — for begge parter.

Mere end bare en snak

Jeg vil desuden gerne reklamere for, at man ikke behøver at nøjes med en kort frokostsnak, hvis man selv er lidt herre over sin tid. Hvis man giver sig tid til at bruge en halv eller en hel dag med en god ven på et "fremmed" projekt har man chancen til at komme et par spadestik dybere med noget og lære noget mere.

En konsulent der giver sin tid væk? Ja, for jeg får jo selv en masse ud af det.

Forklar dit projekt til én udefra

Hvad er formålet? Hvad er udfordringerne? Hvad tænker du om det? Der opstår altid ret meget ekstra erkendelse, når man formulerer sine tanker højt til en anden (som alle, der har bedt en kollega om at være rubber duck[^Den der fra The Pragmatic Programmer med, at man ofte løser sit problem bare ved at prøve at forklare det for nogen, også selvom det er for en gummiand, se også Rubber duck debugging.], ved).

Lyt til én som vil forklare sit projekt til dig

Tilbyd dig som (aktiv) lyttepartner for en anden med et "fremmed" projekt. Hvad der deres formål, udfordring, bedste idéer til at komme videre? Din opgave er at lytte og stille nysgerrige spørgsmål, ikke at kende alle svarene (men nyd det, når der alligevel dukker et par gode ideer op).

De to ovenstående passer godt sammen, ja, som yin og yang: <img src="yin-yang-s.png" alt="yin og yang" style={{ display: 'inline' }}/>

Bestbrains er et godt firma til den slags yin-yang-sparring, for der er altid kollegaer på interessante projekter med interessante overvejelser om interessante problemstillinger og gode ører. Og du, kære læser, kender sikkert også nogen, som det vil være en produktiv fornøjelse at arbejde sammen med en halv eller hel dag, selvom det egentlig ikke lige ligger i kortene.

Kan du give en dag til en kollega eller ven? Kan en kollega give en dag til dig?

Begge lærer en masse.

Den ene kommer på efteruddannelse uden kursusafgift, og den anden får et par erfarne øjne på sine opgaver.

Måske kan I flytte både det ene og det andet projekt meningsfyldt fremad?

Og så er det jo hyggeligt og bedre teambuilding end det meste andet, jeg har prøvet.