Blog om agile metoder, udvikling og ledelse


mishandlet metafor, gør ting færdige

Tanker om projektledelse — og golf?!

Morten Ulrik Sørensen | 06.11.2020

Paralleller mellem golf og projektledelse — er du bedst til det lange spil, eller på green? Lange slag er godt, men præcise slag er nødvendige for at komme helt i mål.

Forleden snakkede vi på et projekt om, hvordan vi har en masse i gang, men ikke er helt sikre på hvad der er færdigt (sådan "færdigt-færdigt"), og hvad der mangler, og så dukkede et billede op: Når man spiller golf er det ikke nok at slå de lange slag fra tee-stedet mod greenen, man skal også have styr på at få bolden helt i hul — og det sidste korte stykke kan let koste flest slag.

Og jo mere vi snakkede golf i overført forstand, jo flere sjove små paralleler dukkede der op. Så hermed en lille liste over ting som kan forstås ved at tage udgangspunkt i et spil golf.

(Indrømmet, jeg er ikke golfspiller,[^Jeg har spillet mere freesbee-golf på ski end "ægte golf", så tilsat et gran salt.] så dette er endnu en lettere mishandlet metafor, der fungerer for mig, selvom jeg ved meget lidt om metaforens kilde.)

Bolden skal helt i hul

Det var her, billedet dukkede op. Tit når man løser en opgave kommer man "tæt på" forholdsvis hurtigt, i hvert fald tilsyneladende. Det mest almindelige tilfælde virker, og ser overbevisende ud. Men hvis man har "en imponerende demo" som "virker på lysløjpen", så skal man huske at sætte en god del tid af til både at opnå produktionskvalitet, og til at håndtere alle de lidt mere sjældne scenarier.

Hullets sværhedsgrad afgøres ikke af længden alene

Hvorfor er estimater tit så fejlbehæftede? Fordi vi er gode til at vurdere afstanden til mål, men ikke er gode til at se sværhedsgraden af banen længere væk. Djævlen er i detaljen.

Nogle kan lide at slå langt, andre er gode til slutspil

Med golf-billedet er det sjovt at tænke på nuværende og tidligere kollegaer — hvem af dem er gode til "det lange spil", og hvem er gode til at få bolden helt i hul?

Hvem af dem føler sig mest produktive og nyttige og trives bedst med det lange spil (at lave en hel masse nyt, som næsten er færdigt...)?

Hvem er gode når vi havner i roughen eller en sandgrav (løse problemerne)?

Og hvem er iskolde når der skal puttes (og får os helt i mål)?

Pas på roughen

Når vi planlægger vores tur hen ad banen fra tee-sted mod green, så planlægger vi med at holde os på fairway. Nogle gange går det også sådan, og nogle gange havner vi i roughen.

Vi kan gøre os umage med at holde os fra roughen, vi kan sørge for at blive gode til at klare os ud af den, men det er dumt at ignorere den.

Resultater og kvalitet følges ikke altid ad

Når man spiller godt er der bedre chancer for at man også får en god score og et godt resultat, men man kan også spille godt og være uheldig, eller spille elendigt og være heldig alligevel. Det må være fedt at lave hole-in-one, men også federe at gøre det med et perfekt slag som man virkelig gjorde sig umage med, end fordi bolden bliver snuppet af en måge, der taber den på trampolin, hvorefter den sendes i hul af et strint fra en plænevander.[^Okay, det lyder nu også ret fedt.]

Nogle af os er meget fokuserede på den indre kvalitet, andre er måske mere optagede af de konkrete resultater, men det er kvaliteten af vores eget spil, vi kan gøre mest ved. Held er ikke en strategi.

Måske er der en bedre strategi end at prøve at ramme helt rigtigt i første hug?

Nogle gange kan man se flaget fra hvor man står, og man kan forsøgte at ramme helt rigtigt med et slag. Sandsynligvis rammer man dog ikke i hul i første slag, men forhåbentlig er man kommet meget tættere på — og ofte er det faktisk en bedre strategi at spille sig et godt sted hen, hvorfra det næste slag bliver lettere, end at håbe på at ramme perfekt i hul i et forsøg.

Hellere et forholdsvis sikkert slag som man er sikker på giver et godt udgangspunkt for at komme videre, end at satse hele butikken på et risikabelt forsøg på at komme på green i ét slag.

golf - plan og realitet

Nyd spillet

Det er vigtigt at have målet for øje, men det er også vigtigt at nyde spillet og de gode omgivelser.

Opsummering

Siger jeg nu, at vi skal rende rundt og tænke som golf-spillere når vi er på arbejde? Ja, og nej. Jeg bruger sådanne skæve paralleller til at sætte nogle andre ord på noget, jeg tænker, og synes tit at de virker godt i dialogen på teamet.

Hvis jeg (igen) bare siger, at jeg synes vi skal huske at gøre tingene færdige, så får jeg sikkert nogle nik, men hvis jeg siger, at vi skal huske at bolden skal helt i hul, og at vi kun er halvvejs på green, så får jeg smil og flere konstruktive indspark.

Jeg synes, jeg kan snakke med en kollega om, at vi ikke kan nøjes med at slå de lange slag, uden at dialogen bliver ukomfortabel for nogen af os.

Og så giver det dejligt krydderi på hele dialogen i teamet med nogle fælles "sjove" referencer, som både er produktive og samtidig kan blive "vores sprog".

Hvad har jeg glemt?

  • Har jeg overset nogle andre gode paralleller mellem golf og projektledelse?
  • Har jeg overset nogle vigtige forskelle?
  • Har jeg misforstået golf?

Lad mig høre på mus@bestbrains.dk.