Blog om agile metoder, udvikling og ledelse


team, high performance, mål, forbedringsrejsen

Et godt hold

Morten Ulrik Sørensen | 08.01.2022

Hvad er et hold?

"Team" og "hold" er et par af de ord, man ofte bruger lidt i flæng. I daglig tale og almindelig brug er det helt fint. Hvis man så vil snakke videre om hvordan man skaber et godt hold eller gør et hold bedre, så kan det måske hjælpe at afgrænse det lidt nærmere.

Der skal være en gruppe mennesker, men er det nok? Skal et hold have en ledelse? Nogle målbare mål? Klar fordeling af ansvar?

Her er et bud:

Et hold er en gruppe mennesker, der arbejder sammen mod et fælles mål

Overvej gerne nu, om du er enig. Er der noget, du vil kalde "et hold", som ikke er en gruppe mennesker med et mål? Er der grupper af mennesker, der arbejder sammen mod et fælles mål, som ikke er "et hold"?

Andre elementer kan spille ind på hvordan holdet fungerer:

  • individuelle færdigheder
  • at de individuelle færdigheder komplementerer hinanden
  • kultur og samarbejdsform
  • delmål
  • ansvarsfordeling
  • ...

men jeg ser dem som midler, der skal fremme målet, ikke en nødvendig del af at være et mål.

Så er der nogle andre afgrænsninger: holdet skal arbejde mod målet, ikke bare være enige om det og holde skåltaler en gang om året. Målet skal være noget (eller det), man arbejder på.

Hvad er så et godt hold?

Vi har nok alle været på hold, vi syntes var rigtigt gode, og på andre tider på hold, vi var mindre tilfredse med — hvad gør et hold til et godt hold?

Med udgangspunkt i definitionen ovenfor vil jeg påstå at

Et hold skal måles på dets evne til at nå målet

Er du enig? Er der gode hold, der ikke er gode til at nå (eller nærme sig) deres mål? Er der "dårlige hold", der er gode til at nå (eller nærme sig) deres mål?

Hvad er en god holdspiller?

En god holdspiller er så én, som gør holdet godt, og dermed altså én, som hjælper holdet frem mod målet.

Man kan godt være individuelt fantastisk dygtig/arbejdsom/sympatisk/engageret, og det kan netop være gode bidrag til holdets succes — men hvis holdet ikke kommer nogle vegne er det spildt. Som de siger: "There is no I in TEAM", og individuel succes er bare ikke nok i en holdsport.

"Jeg nåede mine opgaver", "min del virker"... er defensivt og unyttigt og ikke det, dit hold har brug for.

På et godt hold er man stolt over at få lov at være med; stolt over, hvad holdet opnår; stolt over, hvad de andre kan; stolt over, hvordan ens eget bidrag hjælper helheden.

På et godt hold er man ikke selvfed, man er holdfed

Gør gode hold bedre

Der er mange elementer der skal til for at skabe et virkeligt godt hold: har vi evnerne, mulighederne, tiden og det nødvendige fokus til at lykkes? Nogle af dem har vi indflydelse på, andre er mere eller mindre givne.

Når et hold skal måles i forhold til sit eget mål, så bør man sørge for, at:

  • holdet forstår, at de måles på hvor godt de lykkes med at nærme sig målet
  • holdet har fælles forståelse af målet
  • holdet har fælles forståelse af, om det holdet laver, faktisk bringer holdet nærmere målet

Hvis holdet har denne forståelse og jævnligt reflekterer over, hvor godt de lykkes og hvad der holder dem tilbage, så er "forbedringsrejsen" i gang — jævnt og roligt, bedre og bedre.