Styrk jeres team med BestBrains konsulenter

 

Har I brug for hjælp til at styrke jeres team, så I får succes med jeres softwareudvikling?

Så kan I med stor fordel bruge vores konsulenter, der både er stærke på det tekniske område og som er meget samarbejdsorienterede. Vi kan være med til at finde en løsning, der styrker jeres arbejdsprocesser og understøtter forretningsdelen. 

Konstruktive spørgsmål

Mange års erfaring med agil softwareudvikling gør, at vi kan opspore, hvor udfordringerne eventuelt ligger. Vi siger ikke, at vi har svarene på forhånd. Vi spørger konstruktivt ind til sagens kerne, så vi kan finde problemet og opstille den bedste løsning. 

For at kunne stille de rigtige spørgsmål, sætter vi os grundigt ind i jeres forretning. Når vi kender grundene til, at I agerer, som I gør, kan vi ændre på forudsætningerne og skride til handling. Vi er ikke bange for at foreslå løsninger, der bryder med vanetænkningen i jeres virksomhed, hvis det kan skabe bedre resultater for jer.  

Spillende trænere

BestBrains kan både bidrage med et par ekstra spillere til teamet eller være spillende trænere, der både rådgiver fra sidelinjen og scorer målene inde på banen. Når vi er en del af teamet og kan vise, hvordan arbejdet skal forløbe, lærer I hurtigere og mere effektivt principperne bag agil udvikling. Den viden og de praktiske erfaringer, I drager af vores arbejde, kan I efterfølgende bruge med stor fordel i jeres softwareudvikling.      

Selv drive processen videre

Vi er med i arbejdet i en periode og bliver gradvist faset ud. Det handler om, at vi gør os overflødige, så I selv kan drive processen videre. Vores fokus ligger på, at vi så hurtigt som muligt skaber den optimale løsning. Vi profiterer nemlig af, at I har større effektivitet, produktivitet og kvalitet i arbejdet.    

 

"Konsulenterne fra BestBrains forstår balancen mellem det effektive og det etiske. En kritik af en lille virksomhed og dens softwareprodukt kan leveres på mange måder, og jeg foretrækker en høflig, saglig og dialogisk stil. Det mestrer folkene fra BestBrains samtidig med at de har den tunge teknologiske viden. Derfor er de en af Vækstfondens foretrukne partnere til teknisk due diligence på softwareområdet."
Søren Steen Rasmussen, vækstfonden

 

Kontakt os hvis I vil styrke jeres team med konsulenter som: 

  • er samarbejdsorienterede
  • stiller de rigtige spørgsmål
  • er teknisk dygtige
  • både kan rådgive og spille med på banen
  • sikrer, at I får endnu større effektivitet og kvalitet i arbejdet.