Lær at lede agilt

november 2017-November 2018

 

Et udviklingsforløb gennemført i samarbejde mellem Ploug Niemann Lederudvikling og BestBrains hvor du sammen med andre ledere får indsigt i og tilegner dig agile metoder, bliver inspireret til at redefinere din egen lederrolle og implementere den agile arbejdsform i din egen organisation.

Hvis du har spørgsmål til forløbet er du meget velkommen til at kontakte Hans på mail hn@ploug-niemann.dk eller Bent på mail bent.jensen@bestbrains.dk


Jeg synes, det lyder spændende og vil gerne tilmelde mig udviklingsforløbet Lær at lede agilt.

Ja tak *
 

Betaling

Prisen for det samlede forløb er kr. 28.000 ekskl. moms og omfatter alle aktiviteter i programmet, materialer samt overnatning og forplejning på de to internatophold. Betalingen opkræves i to rater á kr. 14.000 ekskl. moms. Første rate opkræves ved tilmelding - anden rate i august 2018.  Betalingsbetingelserne er 30 dage netto.


Afmelding fra deltager

Bliver du, inden forløbet er startet, forhindret i at deltage, gælder følgende:

• Indtil 6 uger før kursusstart: Det indbetalte kursusgebyr (ratebetalingen) refunderes
• Mellem 6-4 uger før kursusstart: Det indbetalte kursusgebyr (ratebetalingen) fratrukket 25% refunderes
• Mellem 4-2 uger før kursusstart: Det indbetalte kursusgebyr (ratebetalingen) fratrukket 50 % refunderes
• Senere end 2 uger før kursusstart: Det indbetalte kursusgebyr (ratebetalingen) refunderes ikke

Ønsker du efter tilmelding at afmelde dig forløbet bedes du sende en mail til hn@ploug-niemann.dk eller bent.jensen@bestbrains.dk. Ved sygdom og andre forhindringer giver vi mulighed for, at pladsen kan overdrages til en lederkollega i samme virksomhed eller organisation.

 

Aflysning  

Med henblik på altid at sikre en høj kvalitet i vores kurser forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at deltagerne ikke får det tilsigtede udbytte af kurset. I det tilfælde refunderer vi naturligvis det indbetalte kursusgebyr.