Innogile, Agilovation eller Innoagile?

 

Uanset, hvad vi kalder det, er der brug for at kombinere agil softwareudvikling med en struktureret innovationsmetode. Agil udvikling er uden tvivl den bedste måde at udføre et IT-projekt på, men agil udvikling garanterer på ingen måde at resultatet bliver innovativt og nytænkende.

Innovation bør være et vigtigt element i softwareudvikling. Drejer det sig om andet og mere end at "sætte strøm til forretningen", er det nødvendigt med nytænkning og løsninger der forbedrer brugernes arbejdsbetingelser, og skaber forbedringer i relation til de processer som IT-systemerne skal erstatte.

På Youtube kan man se hvordan den verdensberømte designvirksomhed IDEO af nyhedskanalen ABC blev stillet en opgave:
"I får 5 dage til at opfinde en ny og forbedret indkøbsvogn." - Videoen kan ses her.
Opgaven blev løst til perfektion og man kan i den spændende video se IDEO's effektive innovationsproces i praksis. Den består af 7 trin:


Team udvælgelse

Diversitet er et nøgleord i teams der skal skabe innovation. Variation i køn, alder, erfaring og arbejdsområde giver større chancer for success for den færdige løsning.

Dataindsamling: Observer og få data fra så mange steder som muligt

IDEO teamet observerer kunder i supermarkedet, læser statestik om børn der kommer til skade og taler med dem der reparerer indkøbsvognene. På den måde opstår et nuanceret og detaljeret billede af brugsmønstre og problemer.

Vidensdeling

Efter dataindsamling samles alle teamets deltagere og deler hvad de har lært med resten. En visuel, konkret, fælles, tværfaglig forståelse af problemet og dets implikationer bliver en del af hele teamets ballast.

Brainstorm

I en brainstorm-session, hvor man omhyggeligt undlader at vurdere idéer g sørger for at bygge på andres input, genereres ens tor mængde idéer.

Prototyper

Gruppen deles i mindre teams, som hver laver en prototype på løsningen.

Evaluering

Prototyperne evalueres og de bedste elementer fra hver identificeres.

Kombination

Teamet bygger en ny prototype, der kombinerer det bedste fra de andre prototyper, og forelægger den til kunden.


I praksis foregår innovationen i mange virksomheder adskilt fra udviklingsorganisationen, uden at involvere det team der skal realisere løsningen. Det er en skam, da den tekniske vinkel er en meget vigtig del af god innovation. En af IDEO's styrker er at virksomheden bevidst blander teknikere med andre faggrupper i udviklingsprocesserne.

Agil softwareudvikling bygger på at gøre ændringer billige. Desværre er det ikke sådan, at de bedste mest innovative løsninger vil opstå af sig selv, bare man går igang med at udvikle.
Det er langt mere almindeligt, at selv de bedste agile teams på et tidspunkt finder sig selv malet op i et hjørne, uden at være i stand til at ændre og omgøre det, de allerede har lavet, fordi det vil være for omkostningsfuldt.

En kombination af struktureret innovation styret af skarpe deadlines og agil udvikling til at eksekvere visionen, vil være det rigtige skridt at tage for de mange virksomheder, der har smagt de første frugter af agil udvikling og nu gerne vil tage det næste skridt.


Læs mere: