Agil innovation – sæt brugeren i fokus

BestBrains afholdt i november 2016 et spændende seminar om agil innovation med John Stoddard som oplægsholder. John har et imponerende CV fra bl.a. Stanford(?) og IDEOs afdelinger i San Francisco og London og har tidligere været knyttet som ekstern underviser på både DTU og Aalborg universitet.

Omdrejningspunktet for seminaret var at ny teknologi skaber nye områder for serviceinnovation, hvilket samtidig kræver at vi reviderer vores arbejdsmetoder. John opfordrer os derfor til at arbejde målrettet med agil innovation, som kombinerer servicedesigns fokus på brugeren med agil udviklings målorienterede arbejdsmetoder.

Du er ikke brugeren

 
”Designrollen i agil innovation er ikke tressernes solo-genier men rettere specialister i brugerforståelse”

Agil udvikling er en fantastisk måde at levere produkter i høj kvalitet og til tiden, fordi det eliminerer mange af risikofaktorerne i udviklingen, men der er stadig risici, som agil udvikling ikke adresserer særlig effektivt. Vi bør derfor, ifølge John, se brugerinvolvering som hjørnestenen i al agil innovation, fordi det sikrer at man udvikler løsninger som brugerne har lyst til at benytte. Co-creation skal finde sted før, under og efter udvikling af det konkrete produkt eller service, fordi det forhindrer os i at sovse rundt i vores egne antagelser, som kan være tidskrævende blindgyder. Så hellere få af-/bekræftet vores antagelser hurtigt gennem iterative forløb. Vi er, som projektledere og udviklere, jo per definition ikke slutbrugeren til produktet. Vores rolle bliver derfor, f.eks. i samarbejde med designere, at filtrere og konkretisere brugerinput til noget konkret. Designrollen i agil innovation er heller ikke tressernes solo-genier men rettere specialister i brugerforståelse, der arbejder tæt sammen med organisationens fagspecialister.

Seminaret faciliterede også en levende diskussion om de problemstillinger, der kan opstå i brugerinvolvering. En af de store udfordringer ved at benytte agil innovation er, at de bringes ind i en eksisterende forretningskontekst med fastsatte deadlines og eksterne/interne kunder, der ønsker ”business as usual”. Agil innovation kan som udgangspunkt være mere tids- og ressourcekrævende end at fortsætte med at arbejde som vi plejer, og derfor kan det være svært at få opbakning til. Her blev deltagernes antagelser udfordret da John gik ind i, hvordan teknisk veludførte produkter kan være lige til skraldespanden, hvis de ikke modsvarer kundens ønsker. Måden at holde brugernes ønsker i centrum for udviklingen er ved løbende brugerinvolvering og test af tidlige prototyper. Vigtige findings fra brugerne kan indfanges i bl.a. citater, billeder og videoer og senere bruges som anker overfor potentielt skeptiske kunder eller ledelse.

Hvor gemmer de bedste innovationsmuligheder sig?

”Teknisk veludførte produkter kan være lige til skraldespanden, hvis de ikke modsvarer kundens ønsker”

John delte både humoristiske og lærerige eksempler på det at forstå kundens dybere behov, som f.eks. da IDEO hjalp Bank of America med til at oprette en opsparingskonto, der automatisk rundede hvert af kundens indkøb op til nærmeste hele dollar og indsatte differencen på kundens opsparing. Idéen udsprang af et konkret brugerbehov om at spare op uden at mærke afsavn i hverdagen. Kontoformen tiltrak 1 mil. nye kunder, og var mulig at implementere netop fordi organisationen havde udvidet mulighedsrummet for, hvad der kunne være en acceptabel løsning.

I løbet af kursusdagen fik deltagerne diskuteret indbyrdes, hvordan de ville kunne gå videre med agil innovation på deres arbejdsplads, og hvad der ville skulle til for at sætte brugerorienterede pilotprojekter i gang. Vi glæder os til at høre, hvad der kommer ud af det. Hos BestBrains regner vi med at afholde kurset igen til efteråret 2017, men indtil da er I også selvfølgelig velkomne til at kontakte vores konsulenter med henblik på at styrke arbejdet med agil innovation i jeres organisation.

 

Agil Innovation